Tilbake til den gamle ekserserplassen på Evje

Siden vi holder oss til det historiske på Evje og Setesdalen, og det er Forsvaret som er tema også i denne artikkelen – så valgte jeg å åpne med å kalle Evjemoen for en gammel ekserserplass. Dette var nemlig navnet man brukte på de gamle militærforlegningene, ordet er nok den dag i dag i noe bruk, men da kanskje som en del av en større leir – eller et øvingsområde. Det at det var mange bygutter som i sin tid fikk sitt første møte med naturen nettopp på Evjemoen, er det ikke noen tvil om. Det å være på øvelse i vakre Setesdalen, var nok en opplevelse både sommer og vinter. Jeg vet av egen erfaring at mange fatter interesse for friluftsliv under førstegangstjenesten, og ikke minst kan dra nytten av det Forsvaret gir av kompetanse om det å klare seg ute under alle forhold.

Tysk utbygging

Som så mange andre norske militærleirer, ble også Evjemoen bygget ut av tyskerne som naturlig nok overtok stedet under den tyske okkupasjonen av Norge 1940-1945. Det er området syd i leiren, som i all hovedsak ble bygget ut av tyskerne. I perioden etter at Rogaland Infanteriregiment trakk seg ut av Evjemoen etter 1.verdenskrig, ble leiren i mange år benyttet til både repetisjonsøvelser og opplæring. Tyskerne gjennomførte det som kalles en reetablering, og leiren vokste i ganske vesentlig grad – noe Forsvaret kunne nyte godt av etter 1945.

Ikke det at Jens Stoltenberg sin avtjening av verneplikten nettopp på Evjemoen er så viktig historisk sett, men det er et faktum at han i årene 1979-1980 var soldat på Evje. Det at han i dag er sjef for NATO, gjør det kanskje litt mer militærhistorisk korrekt å trekke frem nettopp dette.

Søndre og Nordre leir

Som jeg nevnte i min forrige artikkel, er Forsvarets tid på Evjemoen over for mange år siden. Leiren bestod i mange år av to deler, nemlig den søndre og nordre leir – og leirområdet ble anlagt på østsiden av elva Otra. Avstanden fra Kristiansand og opp til Evjemoen er cirka seks mil, som i sin tid hadde forbindelse med Evje også med jernbane – i form av den nedlagte Setesdalsbanen.

Godt bevarte bygninger

Om man tenker seg å besøke leiren, finnes det faktisk et forsvarsmuseum inne på leirområde – som er en del av Setesdalsmuseet. Man kan helt klart si at mange byggene inne på Evjemoen er godt bevart, dette gjelder i stor grad både interiør og eksteriør i/på byggene.

Det er som vi tidligere har skrevet om, at Evje og hele Setesdalen har en rekke tilbud om men velger en ferie- eller helgetur til regionen. Jeg velger å ikke ta med mer detaljer om Forsvaret sin tidligere rolle i dette lokalsamfunnet, og vil heller råde de som synes dette virker spennende – og avlegge stedets forsvarsmuseum et besøk ved leilighet. Setesdalsbanen er også spekket med masse spennende og ikke minst viktig historie, for den tidligere utviklingen av Evje og Setesdalen fra sør til nord. God tur folkens!