Forsvaret har lange tradisjoner i Evje

Vi har etter hvert tatt for oss en del av tingene/aktivitetene man kan gjøre i Evje-regionen. Det dreier seg i stor grad om friluftsliv og naturopplevelser, men nå skal vi se litt på historie. Mer konkret er det snakk om Forsvarets historie i Setesdalen jeg tenkte å ta for meg. Det er ganske så mange tusen soldater som har sin grunnutdanning i dette distriktet – og det er så klart Evjemoen militærleir jeg snakker om. Det å lokalisere en militærleir til et slikt område/distrikt, var nok ikke noen tilfeldighet fra Forsvaret sin side. Terrenget man finner her, gav mange muligheter til øvelse og trening for Hæren i mange år.

90 år med Forsvaret

Det er jo mange av Forsvarets avdelinger og bygg, som så klart har en langt lengre fartstid enn det Evjemoen fikk. Men uansett er 90 år lang tid, og Forsvaret satte sitt preg på lokalmiljøet – og ikke minst gav det mange arbeidsplasser oppe i Setesdalen da Evjemoen var i full drift. Jeg synes det er riktig å ta med historie, enten om vi snakker om byer, bygder, grender eller landsdeler – for jo mer man vet desto mer spennende og givende blir det når man avlegger de aktuelle steder et besøk.

Infanterister

Det hele startet i 1912 i en leir som ligger sør for Evje, og fra 1953 og frem til midten av 1990-tallet – var det rekruttskole for unge infanterister som var Evjemoen sin misjon i det norske Forsvaret. Siden det er naturopplevelser og friluftsliv vi vektlegger på denne siden, kan vi med sikkerhet si at de unge rekruttene fikk det i bøtter og spann i Setesdalen.

Rekruttskole men også flere funksjoner

Som jeg allerede har nevnt var altså Evjemoen en rekruttskole i mange år, og det er uten tvil det den var mest kjent for også. Navnet på skolen var Infanteriets øvingsavdeling nummer 2, ofte bare forkortet til IØ2. Inne i leiren lå det også en rekke tekniske verksteder, for Forsvarets materiell som ble brukt til virksomheten i og utenfor leiren.

Den desidert siste funksjonen som Evjemoen hadde i regi av Forsvaret, var at den var hovedkvarter for Agder regiment – hvor både rekruttskole og administrasjon hadde tilhold på Evje. Men 1.januar var det slutt for Evjemoen, og på lik linje med mange andre avdelinger og anlegg i Forsvaret – ble den endelig nedlagt fra denne dato.

Rogaland Infanteriregiment

I 1912 var det nettopp regimentet med dette navnet, som tok i bruk Evjemoen som øvelsesplass – og det hele og fulle navnet var Rogaland Infanteriregiment nummer 8. Dette skjedde som en følge av en ny organisering av hæren, som ble iverksatt året før. Den fungerte på denne tiden som en erstatning for Madlamoen, som tidligere var regimentet sitt fremmøtested. Ganske så snart ble det bygget kaserner som ble isolert, slik at man også kunne bruke de vinterstid. Dette var en direkte konsekvens av krigen ute i verden, altså den 1.verdenskrig. Det kommer enda en artikkel om denne delen av Evje, og ikke minst Evjemoen sin spennende historie fra begynnelsen av forrige århundre om ikke lenge.