Tilbake til den gamle ekserserplassen på Evje

Siden vi holder oss til det historiske på Evje og…