Forsvaret har lange tradisjoner i Evje

Vi har etter hvert tatt for oss en del av…